ALU svářečka - 315 A - 400 V - Puls -digitální - 2/4 takt

Výrobce: Stamos Selection | Číslo položky: EX10020066 | Model: S-DIGITAC 333P

Gesamtansicht von ALU Schweißgerät - 333 A - 400 V - 2/4 Takt
Frontalansicht von ALU Schweißgerät - 333 A - 400 V - 2/4 Takt
von hinten von ALU Schweißgerät - 333 A - 400 V - 2/4 Takt
Kabel von ALU Schweißgerät - 333 A - 400 V - 2/4 Takt
Equipment von ALU Schweißgerät - 333 A - 400 V - 2/4 Takt
Přehrát video
360° náhled
Kliknutím otevřete galerii
27565,00 Kč

ceny včetně DPH plus poštovné

 • Doprava & vrácení zboží zdarma

  ?

  Tento produkt momentálně není k dispozici!

 • Vrácení zboží do 30 dní

  ?
 • Záruka 3 roky

Přednosti produktu

 • TIG AC-DC / MMA
 • SELECTION
 • 315 A / 400 V
 • 2/4 takt
 • volitelně vodní chladič
Model
S-DiGITAC 315P
Stav artiklu
Nový
Číslo artiklu
2066
Jmenovité vstupní napětí [V]
400 V, 3 fázový proud
Vstupní frekvence [Hz]
50/60 Hz
Jmenovitý vstupní proud [A]
9,7 A
Vstupní proud max. [A]
13,7 A
Jmenovitý vstupní výkon [kVA]
6,4 kVA
Vstupní výkon max. [KVA]
9 kVA
Napětí při běhu naprázdno [V]
45 V
Svařovací proud WIG-DC [A]
10 - 315 A
Svařovací proud WIG-AC [A]
10 - 315 A
Svařovací proud MMA [A]
10 - 295 A
Doba zapnutí / Duty Cycle [%]
60%
Svařovací proud při 100% době zapnutí [A]
244 A (WIG)       -----------------
Svařovací proud při 60% době zapnutí [A]
315 A (WIG)       -----------------
-----------------
-----------------
Impulzní proud / Impulzní proud [A]
10 - 315 A
Impulzní frekvence (AC režim) [Hz]
0,3 - 20 Hz
Impulzní frekvence (DC režim) [Hz]
0,3 - 20 Hz
Délka pulzu / šířka impulzu / střída [%]
10 - 90 %
Frekvence výstupního proudu (AC) [Hz]
20 - 100 Hz
Proudová balance (AC) [%]
10 - 90 %
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
Plynový magnetický ventil
Ano
Předfuk plynu [s]
0 - 2 s
Dofuk plynu [s]
0 - 9,9 s
Doba náběhu proudu [s]
0 - 9,9
Doběh proudu [s]
0 - 9,9 s
Průměr elektrody (WIG) [mm]
1 - 4 mm
Průměr elektrody (MMA) [mm]
1 - 5 mm
Zapalování (TIG)
HF
ARC-Force
Ano
Hot Start
Ano
Anti Stick
Ano
Připojení pro nožní pedál
Ano
Přepínač na 2- / 4 taktový provoz
Ano
Chladicí zařízení
Power ventilátor
Chlazení hořáku
Vzduch / voda ***
Svařovací síla [mm]
0,5 - 15 mm
Účiník
0,93
Efektivnost (při jmenovitém výkonu)
≥ 0,85
Třída izolace
F
Ochranná třída
IP 21 S
Rozměry (DxŠxV)
60 x 33 x 37,5 cm
Váha
42 kg
Rozměry zásilky (DxŠxV)
71,5 x 47 x 45 cm
Váha zásilky
43,9 kg
***Hořák s možností připojení chladiče
Technický výkres
Obsah balení
 • Zařízení S-DIGITAC 315P
 • TIG balík hadic: 4m
 • Zemnící kabel: 3m
 • Držák elektrod: 3m
 • Keramická víka: 3 ks
 • Držák elektrodových trysek: 2 Stk
 • Univerzální wolframová elektroda: 1 Stk
 • Víko hořáku: 1 Stk
 
IGBT

IBGT je bipolární tranzistor s izolovanou řídící elektrodou. IBGT je zkratka pro Insulated Gate Bipolar Transistor. Takovýto polovodičový element se používá stále více ve výkonové elektronice, protože spojuje výhody dvou typů tranzistorů: Snadnost ovládání unipolárních tranzistorů, jakož i vysoké průrazné napětí a rychlé přepínání bipolárních tranzistorů. Užitečná je také odolnost vůči zkratům, protože IGBT ohraničuje průchod proudu. IGBT je dalším stupněm v rozvoji technologie MOS-FET.

Ukázat víceUkázat méně
 
Ventilátory

Výkonné ventilátory zajistí optimální odvod tepla z povrchu.

 
OCHRANNÝ PLYN

Na TIG/MIG/MAG svařování je ochranný plyn nezbytný. Využívají se inertní plyny jako je argon a helium, stejně jako aktivní plyny (např. oxid uhličitý) a jejich směsi. Elektromagnetický ventil reguluje průtok plynu. Ventil se ovládá prostřednictvím knoflíku na hořáku.

Ukázat víceUkázat méně
 
UZEMNĚNÍ

Na zadní straně každé svářečky je šroub se značkou uzemnění. Před použitím je třeba uzemnit zařízení kabelem, jehož průřez je minimálně 6 mm2.

 
PŘÍPOJKA NA ZEMNÍCÍ SVORKU

 

 
PŘÍPOJKA NA MMA SVAŘOVACÍ KABEL

 

 
PŘÍPOJKA NA TIG HOŘÁK

 

 
PŘÍPOJKA NA NOŽNÍ SPÍNAČ

Přístroj lze ovládat pomocí nožního pedálu.

 
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

Přístroj pracuje s 3-fázovým připojením (3x 400V  /- 10%).

 
PŘÍPOJKY NA CHLADICÍ SYSTÉM

Při svařování s více než 200 A doporučujeme použít chladicí zařízení. Přípojky ke svářečce a chladícímu vedení jsou označeny příslušnými barvami.

Ukázat víceUkázat méně
 
BEZKONTAKTNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ ZAPALOVÁNÍ

Bezkontaktní vysokofrekvenční zapalování v režimu TIG zajišťuje čistší svařovací počáteční bod

 
DOBA PŘEDFUKU PLYNU

Doba od zmáčknutí tlačítka na hořáku až po zažehnutí elektrického oblouku. Během této doby se otevře elektromagnetický ventil. Proudící plyn pohání kyslík z plynového vedení a vytváří tak ochrannou atmosféru pro vznikající elektrický oblouk.

Ukázat víceUkázat méně
 
POČÁTEČNÍ PROUD

Hodnota počátečního proudu po zažehnutí oblouku. Tato hodnota může být libovolně regulována. K preciznímu svařování je doporučeno nechat proud co nejvíce klesnout, aby mohl proces pozvolna začít a po určité době svařovat s příslušným proudem.

Ukázat víceUkázat méně
 
DOBA NÁSTUPU PROUDU

Doba, v níž výchozí hodnota proudu stoupá na svařovací hodnotu proudu.

 
SVAŘOVACÍ PROUD

 

 
DOBA SNÍŽENÍ PROUDU

Doba, v níž výchozí hodnota proudu svařovací hodnoty klesá na konečnou hodnotu proudu.

 
KONCOVÝ PROUD

Hodnota výchozího proudu před koncem svařování.  Svařování s koncovým proudem zabraňuje vzniku kráteru na konci svarového spoje.

 
DOBA DOFUKU PLYNU

Čas po ukončení svařování, ve kterém plyn stále protéká z hořáku a tím hořák chladí a v případě svařování chrání svarový spoj před oxidací.

 
PULS

Funkce redukuje účinek tepla na pracovní materiál. Je primárně určena ke svařování slabých plechů. Při MIG svařování je perfektní na svařování hliníku.

Ukázat víceUkázat méně
 
FREKVENCE PULZŮ

Častost impulzů v průběhu svařování v PULS modu.

 
STŘÍDA

Vztah trvání impulzu k délce periody.

 
IMPULZNÍ PROUD

Vrcholová hodnota proudu v PULS modu.

 
ZÁKLADNÍ PROUD

Proud, který udržuje elektrický oblouk v PULS modu

 
AC BALANCE

Procentuální rozdíl mezi časem pozitivního a negativního směru proudu v jedné svařovací periodě. Tato funkce umožňuje kontrolu šířky svarového spoje a hloubku průniku.

Ukázat víceUkázat méně
 
CLEAN WIDTH – PARAMETR AC BALANCE

Procentuální rozdíl mezi časem pozitivního a negativního směru proudu v jedné svařovací periodě.

 
CLEAN SCOPE – PARAMETR AC BALANCE

Procentuální rozdíl pozitivního a negativního směru proudu v jedné periodě.

 
2 TAKT

Znamená začátek procesu svařování při stisku tlačítka hořáku a vypnutí při uvolnění spínače.

 
4 TAKT

Stisknutím hořáku se otevře elektromagnetický ventil a plyn proudí vpřed. Po proudění plynu se zažehne elektrický oblouk s počáteční aktuální hodnotou. Po uvolnění tlačítka hořáku stoupá aktuální hodnota výchozí hodnoty až na svařovací aktuální hodnotu. Proces svařování se zastaví po opětovném stisknutí tlačítka hořáku.

Ukázat víceUkázat méně
 
HOT START

Tato funkce usnadňuje zážeh elektrického oblouku, protože je automaticky zvýšeno napětí při jeho zážehu. Po zážehu se zažízení automaticky přepne na hodnotu napětí, na kterou bylo nastaveno před tím.

Ukázat víceUkázat méně
 
ARC FORCE

Hodnota proudu se automaticky zvýší, když se oblouku zkracuje.

 
ANTI-STICK

Tato funkce zabrání dohoření elektrody vypnutím svářecího proudu, když zůstane elektroda přilepená na materiálu.

 
TIG SVAŘOVÁNÍ

Svařování s neroztavitelnou elektrodou v ochranné atmosféře inertních plynů.

 
MMA SVAŘOVÁNÍ

Elektrodové svařování s obalenou elektrodou.

 
SPÍNAČ

 

 
VÝBĚR PARAMETRŮ/FUNKCÍ

 

 
REGULACE PARAMETRŮ/FUNKCÍ

 

 
"2T / 4T" PŘEPÍNAČ

Volba mezi režimy "2T" a "4T".

 
PŘEPÍNAČ MODŮ TIG DC/WIG AC 

TIG svařování se dělí na AC (se střídavým proudem) a DC (se stejnoměrným proudem).

 
SPÍNAČ FUNKCE PULS

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce PULS.

 
PŘEPÍNAČ MEZI SVAŘOVACÍMI METODAMI

Pomocí přepínače můžete vybrat svařovací režim.

 
PROG

Vyvolání programů. Svářečka může interně uložit programy. Stisknutím tlačítka PROG se dá spustit  požadovaný program.

 
SAVE

Nastavené svařovací parametry, jako například pro konkrétní materiál, uloží přístroj pod zvoleným číslem.

 
DISPLEJ

Ukazuje svařovací, popř. řezné parametry.

2066-panel

 

 1. Spínač
 2. Tlačítko na nastavení parametrů
 3. Ukazatel doby dofuku
 4. Ukazatel poklesu proudu
 5. Ukazatel doby poklesu
 6. Ukazatel nastaveného svařovacího proudu
 7. Ukazatel doby nástupu
 8. Ukazatel rozběhu proudu
 9. Ukazatel předfuku
 10. Puls/ DC přepínač
 11. Tlačítko na výběr 2T / 4T
 12. Tlačítko na načtení parametrů
 13. Tlačítko na uložení parametrů
 14. Displej
 15. Přepínač na volbu funkcí
 16. Ukazatel AC frekvence
 17. Ukazatel šířky čištění
 18. Ukazatel proudu
 19. Ukazatel frekvence pulzů
 20. Ukazatel doby zapnutí
 21. Ukazatel základní hodnoty proudu
 22. Tlačítko na nastavení parametrů
 23. Přepínač mezi TIG / MMA
 24. Ukazatel MMA svařování
 25. Ukazatel DC TIG svařování
 26. Ukazatel AC TIG svařování

S produkty značky Stamos můžete velmi přesně a účinně spojovat a rozdělovat materiály. V sortimentu máme vše od profesionálních pájecích stanic přes špičkové svářečky a přesné plazmové řezačky až po vhodné příslušenství. Nechejte se přesvědčit o funkčnosti, kvalitě, univerzálnosti použití – a v neposlední řadě výhodných cenách – našich produktů z řady pro profesionály. Ve videích přesně uvidíte, jak se s těmito stroji pracuje!

Buďte první, kdo tento produkt ohodnotí.Ohodnotit
Hodnocení jsou zveřejňována po kontrole.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.

Expondo expert

Ještě vždy si nejste jistí?

Naši odborníci jsou připraveni pomoci!
234 093 825
Po - Pá 10:00 - 16:00 hod
Vodní chladič - 9 litrů
10769,00 Kč
ceny včetně DPH plus poštovné
Gesamtansicht von Fußpedal für S-Digitac
2323,00 Kč
ceny včetně DPH plus poštovné