Záruční podmínky

Záruční podmínky

Nad rámec zákonné záruky (zákonné odpovědnosti za vady) poskytujeme na nové zboží značek bredeco, Fromm & Starck, Goldbrunn, Gymrex, hillvert, incubato, MSW, physa, Royal Catering, Singercon, Stamony, Stamos Soldering, Stamos Welding Group, Stamos Germany, Steinberg Systems, ulsonix, Uniprodo, welbach a Wiesenfield doplňkovou (komerční) záruku v délce 3 let. Tato záruka platí na území Evropy a záruční lhůta začíná běžet od data vystavení faktury. Pokud se během této doby na výrobku vyskytnou vady materiálu nebo projeví výrobní vady, poskytujeme v rámci této záruky dle svého uvážení jednu z následujících služeb:

  • bezplatné dodání vhodného náhradního dílu nebo
  • bezplatnou opravu nebo
  • bezplatnou výměnu za výrobek stejné hodnoty (popřípadě i novější model, pokud původní model již není k dispozici).

 

Ze záruky nevyplývají žádná další práva. Především nevznikají žádné nároky na náhradu škody ani náhrady škod následných.

 

V případě reklamace výrobku se prosím obraťte na nás jakožto poskytovatele záruky:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Německo / Germany

E-Mail: [email protected]
Tel.: +420 234 093 825 

Tato záruka se vztahuje na všechny součásti, které se nacházejí uvnitř zařízení. Nevztahuje se na povrch zařízení, jeho vnější komponenty a spojovací součástky. Nezahrnuje ani dodané příslušenství, které se nepoužívá uvnitř zařízení. Dále jsou z této záruky vyjmuty části náchylné na opotřebení a části poškozené nevhodným zacházením, nedodržováním pokynů v návodu k použití, svévolnou opravou či vnější událostí.

Pro uplatnění práv vyplývajících z této záruky je nutné nás nejprve kontaktovat a poté nám vadné zboží zaslat, abychom mohli vadu přezkoumat a vyhodnotit, zda se jedná o případ spadající pod tuto záruku. Náklady na zaslání vadného výrobku na výše uvedenou adresu naší společnosti expondo GmbH a odpovědnost za případné škody způsobené přepravou přebírá kupující. Náklady na zaslání daného zboží zpět z adresy expondo GmbH na doručovací adresu kupujícího přebíráme my.

Výše uvedené podmínky se nevztahují na výrobky třetích stran značek APS, Aquaphor, Borotto, CAMBRO, Hamilton Beach®, HEITRONIC, Liss, Merida, Monolith, Pro Bauteam, Qbrick System, TECTOR, TEM, Tungsram. Záruka závisí na výrobci.

 

Upozornění:

Doplňková záruka v žádném případě nijak nevylučuje ani neomezuje práva ze zákonné odpovědnosti za vady (zákonné záruky). Tato práva zůstávají nedotčena. Pokud je zakoupená věc vadná, můžete se na nás v každém případě obrátit v rámci zákonné záruky bez ohledu na to, zda se jedná o případ, na který se vztahuje doplňkové záruka.
(Platí pro objednávky od 24.07.2017.)