Likvidace baterie

Likvidace baterie

Poznámka k likvidaci použitých baterií:
Následující poznámka je zaměřena na ty, kteří používají baterie nebo výrobky s vestavěnými bateriemi a kteří doručenou dodávku dále neprodávají (koncoví uživatelé).

1. Bezplatné vrácení použitých baterií
Baterie nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Ze zákona jste povinni vrátit použité baterie, aby mohla být zajištěna jejich odborná likvidace. Použité baterie můžete odevzdat na příslušném komunálním sběrném místě, nebo v některém z lokálních obchodů. I my máme jako prodejce baterií povinnost jejich převzetí, přičemž se tato omezuje na ty použité baterie, které  máme, nebo jsme měli v sortimentu jako nové. Výše zmiňované použité baterie můžete buď dostatečně ofrankované zaslat  nám, nebo přímo do našeho expedičního skladu na adrese:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin

2. Význam symbolů baterie
Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice s kolečky  (viz níže). Tento symbol znamená, že baterie nesmějí být likvidovány společně s odpadem z domácnosti. U baterií, které obsahují více než 0,0005 procent rtuti, více než 0,002 procent kadmia nebo více než 0,004 procent olova, je umístěn pod symbolem popelnice chemický název použité škodlivé látky , kdy znamená "Cd" kadmium, "Pb " olovo a" Hg " rtuť.