ALU svářečka - 315 A - 400 V - Puls - digitální -2/4 takt

Číslo položky: EX10020042 / Model: ENTRIX315

ALU svářečka - 315 A - 400 V - Puls - digitální -2/4 takt

 • Číslo položky: EX10020042
 • Model: ENTRIX315
 • V sortimentu od roku: 2008
 
 
 
30449,00 Kč

ceny včetně DPH plus poštovné

Tento produkt momentálně není k dispozici!

ALU svářečka - 315 A - 400 V - Puls - digitální -2/4 takt

TIG svářečka ENTRIX 315 značky Welbach se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou spolehlivostí. Pracuje se vstupním napětím 410 V a díky použití lehčích, ale stabilnějších materiálů má hmotnost pouze 40,00 kg při rozměrech 56,00 x 35,50 x 55,00 cm. Svařovací proud TIG svářečky ENTRIX 315 je nastavitelný v rozmezí 20 - 315 A, takže se dá zařízení optimálně přizpůsobit konkrétním podmínkám. Zakupte ještě dnes výhodnou TIG svářečku ENTRIX 315 značky Welbach. TIG svářečka ENTRIX 315 je vhodná zejména pro svařování hliníku. Chcete-li použít tuto svářečku s více než 200 A, musí k ní být připojen vodní chladič.

Silnoproudá zástrčka není obsažena.

Model
Entrix 315
Číslo artiklu
2042
Stav artiklu
Nový
Jmenovité vstupní napětí
400 V, 3 fázový proud
Vstupní frekvence
50/60 Hz
Jmenovitý vstupní proud
11 A
Vstupní proud max.
18 A
Jmenovitý vstupní výkon
7 kVA
Vstupní výkon max.
11,6 kVA
Napětí při běhu naprázdno
64 V
Svařovací proud WIG-DC
20 - 315 A
Svařovacího proud WIG-AC
30 - 300 A
Svařovací proud MMA
30 - 315 A
Doba zapnutí / Duty Cycle [%]
35 (TIG DC)
á35 (TIG AC)
25 (MMA)
Svařovací proud při 100% době zapnutí [A]
186 (TIG DC)
á177 (TIG AC)
158 A (MMA)
Svařovací proud při 60% době zapnutí [A]
241 (TIG DC)
á229 (TIG AC)
203 A (MMA)
Svařovací proud při 35% době zapnutí
315á (TIG DC)
á300 (TIG AC)
315 (MMA) [25 %]
Impulzní proud / Impulzní proud
15 - 315 A
Impulzní frekvence (AC režim)
0,2 - 20 Hz
Impulzní frekvence (DC režim)
0,2 - 500 Hz
Délka pulzu / šířka pulzu / střída
1 - 99 %
Frekvence výstupního proudu (AC)
20 - 150 Hz
Proudová balance (AC)
10 - 90 %
Balance (AC)- Clean Scope
 
Balance (AC) - Clean Width
-40 - +40 %
Plynový magnetický ventil
Ano
Předfuk plynu
1 - 99,9 s
Dofuk plynu
0 - 99,9 s
Doba nástupu proudu
1 - 15 s
Doběh proudu
1 - 15 s
Průměr elektrody (WIG)
1 - 4 mm
Průměr elektrody (MMA)
1 - 4 mm
Zapalování (TIG)
Vysokofrekvenční (HF)
ARC-Force
Ano
Hot Start
Ano
Anti Stick
Ano
Připojení pro nožní pedál
Ano
Přepínač na 2- / 4 taktový provoz
Ano
Chladicí zařízení
Power ventilátor
Chlazení hořáku
Vzduch (až 200 A) / voda (do 335 A)
Svařovací síla
0,5 - 15 mm
Účiník
0,7 - 0,9
Efektivnost (při jmenovitém výkonu)
≥ 0,85
Třída izolace
F
Ochranná třída
IP 21 S
Rozměry (DxŠxV)
56 x 35,5 x 55 cm
Váha
40 kg
Rozměry zásilky (DxŠxV)
70 x 47 x 62 cm
Váha zásilky
50,6 kg
***Hořák a svářečka s možností připojení chladiče
 
MOSFET

Svářečka využívá technologii MOS-FET. Tato technologie značí maximální výkon s malými rozměry a nízkou hmotností. Výsledkem je účinnost až 93 %! Svařovací proud je velmi stabilní a zajišťuje tak dokonalé svarové spoje.

 
Ventilátory

Výkonné ventilátory zajistí optimální odvod tepla z povrchu.

 
OCHRANNÝ PLYN

Na TIG/MIG/MAG svařování je ochranný plyn nezbytný. Využívají se inertní plyny jako je argon a helium, stejně jako aktivní plyny (např. oxid uhličitý) a jejich směsi. Elektromagnetický ventil reguluje průtok plynu. Ventil se ovládá prostřednictvím knoflíku na hořáku.

 
UZEMNĚNÍ

Na zadní straně každé svářečky je šroub se značkou uzemnění. Před použitím je třeba uzemnit zařízení kabelem, jehož průřez je minimálně 6 mm2.

 
PŘÍPOJKA NA ZEMNÍCÍ SVORKU

 

 
PŘÍPOJKA NA MMA SVAŘOVACÍ KABEL

 

 
PŘÍPOJKA NA TIG HOŘÁK

 

 
PŘÍPOJKA NA NOŽNÍ SPÍNAČ

Přístroj lze ovládat pomocí nožního pedálu.

 
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

Přístroj pracuje s 3-fázovým připojením (3x 400V  /- 10%).

 
PŘÍPOJKY NA CHLADICÍ SYSTÉM

Při svařování s více než 200 A doporučujeme použít chladicí zařízení. Přípojky ke svářečce a chladícímu vedení jsou označeny příslušnými barvami.

 
BEZKONTAKTNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ ZAPALOVÁNÍ

Bezkontaktní vysokofrekvenční zapalování v režimu TIG zajišťuje čistší svařovací počáteční bod

 
DOBA PŘEDFUKU PLYNU

Doba od zmáčknutí tlačítka na hořáku až po zažehnutí elektrického oblouku. Během této doby se otevře elektromagnetický ventil. Proudící plyn pohání kyslík z plynového vedení a vytváří tak ochrannou atmosféru pro vznikající elektrický oblouk.

 
POČÁTEČNÍ PROUD

Hodnota počátečního proudu po zažehnutí oblouku. Tato hodnota může být libovolně regulována. K preciznímu svařování je doporučeno nechat proud co nejvíce klesnout, aby mohl proces pozvolna začít a po určité době svařovat s příslušným proudem.

 
DOBA NÁSTUPU PROUDU

Doba, v níž výchozí hodnota proudu stoupá na svařovací hodnotu proudu.

 
SVAŘOVACÍ PROUD

 

 
DOBA SNÍŽENÍ PROUDU

Doba, v níž výchozí hodnota proudu svařovací hodnoty klesá na konečnou hodnotu proudu.

 
KONCOVÝ PROUD

Hodnota výchozího proudu před koncem svařování.  Svařování s koncovým proudem zabraňuje vzniku kráteru na konci svarového spoje.

 
DOBA DOFUKU PLYNU

Čas po ukončení svařování, ve kterém plyn stále protéká z hořáku a tím hořák chladí a v případě svařování chrání svarový spoj před oxidací.

 
PULS

Funkce redukuje účinek tepla na pracovní materiál. Je primárně určena ke svařování slabých plechů. Při MIG svařování je perfektní na svařování hliníku.

 
FREKVENCE PULZŮ

Častost impulzů v průběhu svařování v PULS modu.

 
STŘÍDA

Vztah trvání impulzu k délce periody.

 
IMPULZNÍ PROUD

Vrcholová hodnota proudu v PULS modu.

 
ZÁKLADNÍ PROUD

Proud, který udržuje elektrický oblouk v PULS modu

 
AC BALANCE

Procentuální rozdíl mezi časem pozitivního a negativního směru proudu v jedné svařovací periodě. Tato funkce umožňuje kontrolu šířky svarového spoje a hloubku průniku.

 
CLEAN WIDTH – PARAMETR AC BALANCE

Procentuální rozdíl mezi časem pozitivního a negativního směru proudu v jedné svařovací periodě.

 
2 TAKT

Znamená začátek procesu svařování při stisku tlačítka hořáku a vypnutí při uvolnění spínače.

 
4 TAKT

Stisknutím hořáku se otevře elektromagnetický ventil a plyn proudí vpřed. Po proudění plynu se zažehne elektrický oblouk s počáteční aktuální hodnotou. Po uvolnění tlačítka hořáku stoupá aktuální hodnota výchozí hodnoty až na svařovací aktuální hodnotu. Proces svařování se zastaví po opětovném stisknutí tlačítka hořáku.

 
HOT START

Tato funkce usnadňuje zážeh elektrického oblouku, protože je automaticky zvýšeno napětí při jeho zážehu. Po zážehu se zažízení automaticky přepne na hodnotu napětí, na kterou bylo nastaveno před tím.

 
ARC FORCE

Hodnota proudu se automaticky zvýší, když se oblouku zkracuje.

 
ANTI-STICK

Tato funkce zabrání dohoření elektrody vypnutím svářecího proudu, když zůstane elektroda přilepená na materiálu.

 
TIG SVAŘOVÁNÍ

Svařování s neroztavitelnou elektrodou v ochranné atmosféře inertních plynů.

 
MMA SVAŘOVÁNÍ

Elektrodové svařování s obalenou elektrodou.

 
SPÍNAČ

 

 
VÝBĚR PARAMETRŮ/FUNKCÍ

 

 
REGULACE PARAMETRŮ/FUNKCÍ

 

 
"2T / 4T" PŘEPÍNAČ

Volba mezi režimy "2T" a "4T".

 
PŘEPÍNAČ MODŮ TIG DC/WIG AC 

TIG svařování se dělí na AC (se střídavým proudem) a DC (se stejnoměrným proudem).

 
SPÍNAČ FUNKCE PULS

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce PULS.

 
PŘEPÍNAČ MEZI SVAŘOVACÍMI METODAMI

Pomocí přepínače můžete vybrat svařovací režim.

 
VÝBĚR REŽIMU ŘÍZENÍ VE SVÁŘEČCE

Výběr mezi manuálním řízením „MANUAL“ při němž uživatel zvolí všechny parametry ručně a synergickým řízením „SYNERGIC/EASY“, u něhož zařízení parametry částečně nastaví samo.

 
SPÍNAČ CHLADIČE

U svářeček s vodním chladičem může být chladič zapnutý s hlavním spínačem dohromady.  Alternativně se dá zapnout nezávisle na svářečce.

 
DISPLEJ

Ukazuje svařovací, popř. řezné parametry.

 
LED PŘETÍŽENÍ / CHYBY

Při přehřátí nebo chybě svítí tato LED kontrolka.

 
LED VÝPADKU FÁZE

LED se rozsvítí, když vypadne jedna fáze připojení k síti.

2042-panel

 1. GAS PRE-FLOW = přísun plynu
 2. STARTING AMP. = počáteční proud
 3. CURRENT UP SLOPE = nástup proudu
 4. WELDING AMP. = svařovací proud
 5. 5. PEAK AMP. = špičkový proud
 6. BASE AMP = základní proud
 7. CURRENT down slope = snížení proudu
 8. FINAL AMP. = koncový proud
 9. GAS POST-FLOW = doba dofuku plynu
 10. CLEAN WIDTH = čistá šíře
 11. AC FREQ = frekvence střídavého proudu
 12. PULS WIDTH = šířka pulzu
 13. PULSE FREQ = Pulzní frekvence
 14. SELECTION PARAMETER = výběr parametrů
 15. SELECTION PARAMETER = výběr parametrů
 16. ADJUSTMENT PARAMETER = nastavení parametru "-"
 17. ADJUSTMENT PARAMETER = nastavení parametru "+"
 18. EASY / STICK / PULS TIG / TIG = tlačítko na zvolení stavu proudění
 19. STICK = MMA svařování
 20. PULSE TIG = TIG svařování s funkcí PULS
 21. TIG = TIG svařování
 22. EASY = automatické svařování
 23. 4T / 2T = tlačítko volby
 24. 2T = režim (bez vlastní blokace)
 25. 4T = režim (s vlastní blokací)
 26. AC/DC = tlačítko volby
 27. AC funkce = svařování hliníku a neželezných kovů (mosaz, bronz)
 28. DC funkce = svařování nerez oceli, legované oceli (VA) a nelegované oceli
 29. POWER = v provozu
 30. WARNING = Chyba
 31. LED displej = aktuální síla ampérů

S produkty značky Stamos můžete velmi přesně a účinně spojovat a rozdělovat materiály. V sortimentu máme vše od profesionálních pájecích stanic přes špičkové svářečky a přesné plazmové řezačky až po vhodné příslušenství. Nechejte se přesvědčit o funkčnosti, kvalitě, univerzálnosti použití – a v neposlední řadě výhodných cenách – našich produktů z řady pro profesionály. Ve videích přesně uvidíte, jak se s těmito stroji pracuje!

 • TIG svářečka ENTRIX 315
 • Střídač
 • Svářečka se svařovacím hořákem
 • Napájecí kabel
 • Zemnící kabel se svorkou
 • Vedení sváru kabelem
 • Jistící příslušenství pro svařovací hořák
 • Nožní pedál lze volitelně objedat

Buďte první, kdo tento produkt ohodnotí.Ohodnotit
Hodnocení jsou zveřejňována po kontrole.

Políčka označená hvězdičkou* jsou povinná.